ورود به سیستم

افراد آنلاین: 1

بازدید امروز : 0

بازديد دیروز : 1

کل بازدید : 41304

نمایه مقالات

Conference Proceedings

پوستر همایش

 

Publication & Indexing

 

SSC-Certification

محورهای همایش

 موضوعات تحت پوشش مدیریت کاربردی

• مدیریت فرآیند کسب و کار، استراتژی، مدیریت استراتژیک
• کاربرد کامپیوتر و دیتا مینینگ در مدیریت
• تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری، تصمیم گیری نرم
• مدیریت مالی / صنعتی / مهندسی بازاریابی
• سیستم های فناوری اطلاعات و مدیریت
• مدیریت میان رشته ای، مدیریت دانش
• کاریرد ریاضی و پژوهش عملیاتی در مدیریت
• تحقیقات میان رشته ای مدیریت
• عملکرد سازمانی
• تاثیرات مسایل سیاسی و تغییرات بخش عمومی بر مدیریت
• تولید / مدیریت زنجیره تامین
• روانشناسی در مدیریت
• مدیریت کمی / کیفی ، کاربرد آماردر مدیریت
• درآمد، ریسک و مدیریت خدمات
• مسائل اجتماعی، جامعه شناسی
• مدیریت کاربردی و مهندسی سیستم ها

 

 موضوعات تحت پوشش چابک سازی سازمانی

• طراحی سیستم های چابک و ارزیابی آنان؛ نظریه های چابک سازی(استراتژی، محتوا، بافت، فرآیندها)
• سازمان چابک ( روش، چارچوب، ابزارها، تکنیک ها)
•  سازمان چابک و مهندسی سیستم، مهندسی سیستم های پایدار پیچیده
• ارزیابی خطرات در سازمانها، استراتژی ها و روش ها برای کاهش خطرات در سازمانهای چابک
•طراحی سیستم های پایدار، توسعه، بهره برداری، تعمیر و نگهداری و خدمات
• چابکی زنجیره تامین، پاسخگویی، برنامه ریزی، اجرا، مدلسازی و بهینه سازی
• مدیریت عملیات و استراتژی، بهبود فرایند
• ارزیابی و سنجش عملکرد برای سازمان چابک
•  مناطق صنعتی و رقابت
• برنامه ریزی منابع سازمانی، مدل سازی
• پیچیدگی و عدم قطعیت در زنجیره تامین و ابزارهای تشخیصی سریع
• مدیریت دانش، اثربخشی مدیریتی و چابکی سازمانی
• سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری ، قراردادهای مبتنی بر عملکرد، برنامه ریزی استراتژیک برای چابکی سیستم
• کیفیت عملیات و خدمات سازمانی و ساازمان چابکی، ارزیابی تطبیق پذیری در سیستم های اجتماعی و اقتصادی
• سیستم های اطلاعات رایانه، فن آوری تولید و سازمان چابک، چابک سازی و طراحی خدمات
•تولید و فروش چابک
 
مدیریت و علوم  مهندسی "مدیریت پروژه"
 

از همه ی اساتید، پژوهشگران، دانشجويان و مدیران جهت شرکت در همایش و ارائه مقاله حول محورهاي پيشنهادي دعوت بعمل می آید.

شايان توجه است مقالاتی که در راستای ساير محور هاي ذكر نشده اما مرتبط با موضوع همایش نيز ارسال می گردند قابل بررسي و پذیرش خواهند بود.

 

 

 
 

 


پورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش ویرایش 4 kavoshHamayesh