ورود به سیستم

افراد آنلاین: 1

بازدید امروز : 3

بازديد دیروز : 1

کل بازدید : 41388

نمایه مقالات

Conference Proceedings

پوستر همایش

 

Publication & Indexing

 

SSC-Certification

اعضای کمیته علمی

Professor Marcel Ausloos,School of Business, University of Leicester, Leicester, LE1 7RH, UK

Professor Kai Cheng ,Chair in Manufacturing Systems,Brunel University London,UK
 

دکتر آرش شاهین ، دانشیار گروه مدیریت و مدیرگروه پژوهشی مدیریت کیفیت ، دانشگاه اصفهان

دکتر رضا محمد کاظمی ، دانشیار و مدیرگروه کسب و کار ، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

 

دکتر محمدرضا مهربان پور ، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران

دکتر مصطفی جعفری،عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر مجید محمدشفیعی، عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

دکتر محمد رضا فرزین،دکتری اقتصاد ، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران

و عضو هیئت مدیره انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

دکتر احمد عبداله زاده بارفروش ،دکتری مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)/ دانشگاه بریستول انگلستان

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و عضو هیئت مدیره انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

دکتر  عباس معمارنزاد ، دکتری علوم اقتصادی ،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

و نایب رییس انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران

دکتر داریوش مبصر، معاون پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی

دکتر علی امیری ؛ مخترع ، نویسنده و مدال اور جهانی

دکتر حسین نوروزی، دکتری مدیریت بازاریابی بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

 

دکتر احمدرضا قاسمی ، عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

دکتر میثم مدرسی ،دکتری مدیریت کارآفرینی بخش عمومی، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

 

دکتر صادق سپندارند ،دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه علامه طباطبایی تهران

دکتر علیرضا حدادیان , عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد

و دبیر کل  اولین همایش ملی بازاریابی: فرصت ها و چالش ها

دکتر مهدی دهقانی سلطانی ، دکتری مدیریت بازاریابی بین الملل دانشگاه سمنان

دکتر مریم اخوان خرازیان ، عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی تهران

 

دکتر نرگس صالح نیا، دکترای اقتصاد انرژی و توسعه و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

 

دکتر محمد حکاک ، دکترای مدیریت استراتژیک و عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

دکتر مقداد فرج پور ، دکتری مدبریت بازرگانی ، مدرس دانشگاه و پژوهشگر

 

دکتر یاسان اله پوراشرف ، دکترای مدیریت بازرگانی، دانشیار و معاون پژوهشی دانشگاه ایلام

دکتر محمد ایدی ،عضو هئیت علمی دانشگاه ایلام

Dr Bahman Moghimi, Professor of Marketing from University of Georgia

Dr Iman Abrishamchi, Middle East and Africa Manager Of CMRFID

دکتر سیدمرتضی عظیم زاده ، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر علی مختاری،عضو هیآت علمی دانشگاه جامع علمی ، کاربردی استان خراسان رضوی

دکتر تورج صادقی ، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی نیشابور

دکتر سیدعلی دلبری ، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه ازاد اسلامی نیشابور

دکتر احسان عادل پور ، دکتری مدیریت (بازاریابی) ، دانشگاه آزاد تهران مرکز

دکتر مینا موحدیان عطار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

 

دکتر آرمان احمدی زاد ، استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه کردستان  

دکتر رحمان سعادت ،عضو هئیت علمی گروه اقتصاد و حسابداری دانشگاه سمنان

دکتر حسین صفرزاده ،عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر پریا مشایخی ، دکترای مدیریت بازاریابی (عضو هئیت تحریریه مجله علمی تخصصی پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری)

دکترمریم خورشیدی ، دکترای مدیریت بازاریابی (عضو هئیت تحریریه مجله علمی تخصصی پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری)

دکتر آسیه ذوقی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان

 دکتر علی صادقی .دکترای بازرگانی گرایش بازاریابی .عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد طبس

 

جناب آقای یاسرسیف- پردیس فارابی دانشگاه تهران

 

فاطمه جلیلیان -  دانشگاه آزاد اسلامی  کرمانشاه

 

 

فاطمه جلیلیان -  دانشگاه آزاد اسلامی  کرمانشاه

دکتر احمد متقی راد .دکترای بازرگانی گرایش بازاریابی .عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اسفراین

دکتر فخرالسادات نصیری،عضو هئیت علمی دانشگاه بوعلی همدان (عضو هئیت تحریریه مجله علمی تخصصی پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری)

دکتر رضا مناجاتی، دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران (عضو هئیت تحریریه مجله علمی تخصصی پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری)

دکتر محمود قربانی، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد واحد مشهد

دکتر محسن جلالی ،عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد واحد مشهد

دکتر هادی سعیدی ، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد واحد بجنورد

دکتر حسینعلی بهرام زاده ، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد واحد بجنورد

دکتر مجبوبه سلیمان پور، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد واحد بجنورد

محمد رضارهو- دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاهپورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش ویرایش 4 kavoshHamayesh